Trang chủ Tin tức Ngân hàng Nhà nước hút 75.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu

Ngân hàng Nhà nước hút 75.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu

SBV

Table of contents

Trong 5 ngày làm việc vừa qua (từ ngày 11 đến 15 tháng 3), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện các giao dịch để rút một lượng tiền rất lớn, gần 75,000 tỷ đồng, ra khỏi thị trường.

Cụ thể, chỉ trong ngày 15/3, Ngân hàng Nhà nước đã rút 15,000 tỷ đồng bằng cách bán ra loại giấy tờ có giá gọi là tín phiếu. Người mua tín phiếu sẽ cho Chính phủ vay tiền trong 28 ngày với lãi suất 1.38% một năm.

Điều thú vị là lãi suất mà Chính phủ trả cho những người cho vay lần này đã giảm nhẹ so với các lần trước.

Mục đích chính của việc Ngân hàng Nhà nước rút một lượng lớn tiền như vậy ra khỏi thị trường là nhằm kiểm soát sự tăng bất thường của tỷ giá ngoại tệ so với đồng Việt Nam trong thời gian gần đây. Bằng cách giảm lượng tiền đồng lưu thông, Ngân hàng Nhà nước muốn làm cho đồng Việt Nam trở nên khan hiếm hơn và do đó sẽ tăng giá so với ngoại tệ, qua đó kềm hãm đà tăng của tỷ giá.

© Copyright © 2024 taichinhchungkhoan.com. All rights reserved.